کد نام اثر

ردیف

کد

نام اثر

ردیف

٣٣١٤٠٤٢ دروغ محو و خاموش 17 ٣٣١٤٠٥٧ استواری 1
٣٣١٤٠٥٠ دروغ محو و خاموش بی کلام 18 ٣٣١٤٠٦٥ استواری بی کلام 2
٣٣١٤٠٣٩ ققنوس 19 ٣٣١٤٠٦٠ با غروبش 3
٣٣١٤٠٤٧ ققنوس بی کلام 20 ٣٣١٤٠٦٨ با غروبش بی کلام 4
٣٣١٤٠٥٨ کوره قلب 21 ٣٣١٤٠٤٠ بازباران 5
٣٣١٤٠٦٦ کوره قلب بی کلام 22 ٣٣١٤٠٤٨ بازباران بی کلام 6
٣٣١٤٠٥٩ کویر خاطرات 23 ٣٣١٤٠٤٥ بازیچه 7
٣٣١٤٠٦٧ کویر خاطرات بی کلام 24 ٣٣١٤٠٥٣ بازیچه بی کلام 8
٣٣١٤٠٦١ گلهای کبود 25 ٣٣١٤٠٤١ باورم کن 9
٣٣١٤٠٦٩ گلهای کبود بی کلام 26 ٣٣١٤٠٤٩ باورم کن بی کلام 10
٣٣١٤٠٥٦ مبتدا 27 ٣٣١٤٠٥٤ بی بی 11
٣٣١٤٠٦٤ مبتدا بی کلام 28 ٣٣١٤٠٦٢ بی بی بی کلام 12
٣٣١٤٠٥٥ مثل کوه 29 ٣٣١٤٠٤٣ چکاوک 13
٣٣١٤٠٦٣ مثل کوه بی کلام 30 ٣٣١٤٠٥١ چکاوک بی کلام 14
٣٣١٤٠٣٨ هدیه 31 ٣٣١٤٠٤٤ چکاوک قطعه دوم 15
٣٣١٤٠٤٦ هدیه بی کلام 32 ٣٣١٤٠٥٢ چکاوک قطعه دوم بی کلام 16

دسترسی به سرویس آهنگ پیشواز   ایرانسل  از طریق استفاده از کدهای دستوری

شما می‌توانید مستقیما کدهای زیر را شماره‌گیری کنید

کد دستوری

عملیات

* 777 * 4 * کد آهنگ  #

خرید

* 777 * 5 * کد آهنگ  #

حذف

* 777 * 6 *کد آهنگ جایگزین * کد آهنگ موجود #

جایگزینی

* 777*2#

مشاهده آلبوم

* 777 * 8 * #

غیر‌فعال سازی موقت

* 777 * 8 * 1  #

فعال سازی مجدد

 

صفحه قبل

   

کليه حقوق اين سايت متعلق به مهندس سعيد پروين ميباشد
Copyright 2004-12 Engineer Saeed Parvin all right reserved